Pravica do preklica

 

Porabniki imajo štirinajstdnevno pravico do preklica.

 

Pravica do preklica ne velja pri pogodbah o prodaji na daljavo:

 

  1. v zvezi z dobavo blaga, ki ni vnaprej pripravljeno in za katerega izdelavo je odločilna individualna izbira ali določitev potrošnika oziroma ki je jasno prirejeno osebnim potrebam potrošnika;

 

  1. v zvezi z dobavo blaga, če je bilo to po dostavi zaradi svojega stanja neločljivo pomešano z drugim blagom;

 

  1. v zvezi z dobavo zvočnih ali videoposnetkov ali računalniške programske opreme v zapečateni embalaži, če je bil pečat po dostavi odstranjen;

 

  1. v zvezi z dobavo zapečatenega blaga, ki zaradi varovanja zdravja ali iz higienskih razlogov ni primerno za vračilo, če je bil pečat po dostavi odstranjen.

 

 

 

 

Pravni pouk o preklicu

 

 

 

Pravica do preklica

 

Imate pravico, da to pogodbo v roku štirinajst dni brez navedbe razlogov prekličete. Rok za preklic je štirinajst dni od dneva, ko vi ali od vas imenovana tretja oseba, ki ni prevoznik, prevzameta blago.

 

Za uveljavljanje pravice do preklica nas morate na naslov:

 

FriendlyHouse Handels GmbH, Wiedner Hauptstrasse 39, 1040 Dunaj, office@friendlyhouse.at, 0043/1 5034503-99 (faks)

 

z nedvoumno izjavo (npr. s po pošti poslanim pismom, faksom ali e-pošto) seznaniti s svojo odločitvijo, da prekličete to pogodbo. Za to lahko uporabite priložen vzorčni obrazec za preklic, ki pa ni predpisan. Za upoštevanje roka za preklic zadošča, da sporočilo o uveljavljanju pravice do preklica odpošljete pred iztekom roka za preklic.

 

 

 

 

Posledice preklica

 

Če to pogodbo prekličete, vam moramo vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dobave (razen dodatnih stroškov, ki izvirajo iz tega, da ste izbrali drugo vrsto dobave, in ne od nas ponujene ugodne standardne dobave), vrniti nemudoma in najpozneje v roku štirinajst dni od dneva, ko smo prejeli sporočilo o vašem preklicu te pogodbe. Za to vračilo bomo uporabili enako plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če smo se z vami izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru se vam zaradi tega vračila ne zaračunajo nadomestila.

 

Vračilo lahko odklonimo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago poslali nazaj, glede na to, kaj nastopi prej. Blago morate nemudoma, vsekakor pa najpozneje v roku štirinajst dni od dneva, ko ste nas seznanili s preklicem te pogodbe, poslati nazaj na naš naslov:

FriendlyHouse Handels GmbH, Wiedner Hauptstrasse 39, 1040 Dunaj, office@friendlyhouse.at, 0043/1 5034503-99 (faks)

oziroma nam ga predati. Rok je upoštevan, če blago odpošljete pred iztekom roka štirinajst dni. Neposredne stroške vračila blaga nosite sami. Morebitno izgubo vrednosti blaga morate poravnati le, če ta izguba izvira iz ravnanja, ki ni potrebno za preverjanje kakovosti, lastnosti in načina delovanja blaga.